Portfolio Sport Assistance

Sport Assistance 2001 - heden
 • Schaatsschool Breda 2001–2006: Verzorgen van schaatslessen op alle niveaus op de kunstijsbaan Breda. Opleiden van 30 instructeurs tot capabel schaatsschool instructeur die volgens een door Sport Assistance ontwikkelde methodiek de lessen verzorgen aan beginnende schaatsers tot gevorderden. Alle instructeurs krijgen ‘permanent education’ om update te blijven van ontwikkelingen binnen de schaatssport (o.a. technisch, methodisch, materiaal, voeding.
 • Ontwikkelen en vormgeven van het totale trainingstechnische beleid binnen Schaats en skeelervereniging Breda 2001–2003: Opleiden van trainers om op hoger niveau schaatsers op een verantwoorde manier training te kunnen geven. Scholing op het gebied van trainingsleer, trainingsmethoden, didactiek en eigen technische vaardigheden staan centraal in het opleidingsplan, om het verenigingsniveau naar een hoger plan te brengen.
 • Ontwikkelen van de opleiding tot Schaatsschool instructeur in samenwerking met de opleiding Sport en Bewegen Tilburg.
 • Examineren instructeurs tijdens de combinatie opleiding Schaatsschool instructeur en jeugdschaatsleider K.N.S.B. (in samenwerking met Sport en bewegen Tilburg en de K.N.S.B.).
 • Hoofdtrainerschap schaatsvereniging ‘Ballangrud’ Breda 2001-2002.
 • Opzetten en ontwikkelen ‘Vetcool’ traject in samenwerking met Amphia Ziekenhuis Breda. Dit is het eerste multidisciplinaire traject in Nederland in de begeleiding van kinderen met zwaar overgewicht. Hierbij zijn gezamenlijk betrokken: kinderarts, kinder-fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, inspanningsfysioloog en bewegingsdeskundige.
 • Presenteren en uitvoeren van test en bewegingstrajecten ‘Vetcool’ project.
 • Vergelijkingsonderzoek en ontwikkeling van database en normering inspanningstest gegevens tussen obese en gezonde kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.
 • Ontwikkeling en valideren van een sportspecifiek testprotocol met normering en database voor triatlon atleten.
 • Ontwikkeling en praktische toepassing van wetenschappelijk gevalideerde methode ter bepaling van de IAT (individual Anaerobic Threshold) voor duur en korte duur atleten.
 • Opzetten van een bruikbare en in de praktijk haalbare Hypoxic Training methode (hoogte training) voor duur en korte duur sporters.
 • Ontwikkeling en validatie van een interval sprinttest op een high speed loopband als onderdeel binnen een laboratorium testprotocol voor teamsporters. Studie naar de relatie tussen outdoor 20m sprint test en het sprinten op een High speed loopband.
 • Toegepast onderzoek naar de invloed van gewichtstoename op de lactaattolerantie bij duurloop prestatie.
 • Ontwikkeling van een Functioneel Sportonderzoek (versie fietsen, wandel, hardlopen) ter bepaling van de belastbaarheid en het kunnen geven van trainingsrichtlijnen voor recreatiesporters, posttherapeutisch en trainbare patiënten. Een dynamisch lab inspanningsonderzoek toepasbaar voor het analyseren van recreatieve sporters in de leeftijdscategorie van 12 t/m 80 jaar. Normering en database ontwikkeld op basis van inmiddels >3000 recreatie sporters. Ontwikkeling van de ‘Wellness Score’; een functionele conditiescore (0-10) waarbij 16 fysiologische en biomechanische indicatoren worden gemeten. Bepaalde indicatoren tellen zwaarder/minder zwaar mee in de conditiescore op basis van het belang voor de algemene gezondheid en functionaliteitseisen van de recreatie sporter.
 • Ontwikkeling van een interval powertest als onderdeel voor het evalueren van de specifieke vermogenslevering van vechtsporters. Opzet normering en database.
 • Vergelijkend onderzoek naar de hartslag frequentie en lactaattolerantie bij sporters tussen fietsen, hardlopen en wandelen.
 • Studie naar de verschillen in marathontijden tussen de grootste marathons ter wereld en een energetische schatting van de verschillen op basis van hoogteprofielen.
 • Ontwikkeling en validatie van een nieuw praktisch toepasbare indicator welke informatie geeft over de invloed van vermoeidheid op bewegingstechniek.
 • Studie naar het verschil tussen maximale en submaximale belasting op herstel lactaat.
 • Invloed van helling lopen op fysiologische eigenschappen van lopers. Een studie voor de ontwikkeling van een testprotocol voor trailrunning.
 • Onderzoek naar de verschillen in fysiologische parameters tussen liggen, zitten en rechtop staan.
 • Studie naar de bepaling van herstel lactaat bij inkorting van herstel na intensieve inspanning.
 • Onderzoek naar de relatie tussen ademfrequentie en lactaat ophoping tijdens submaximale en maximale inspanning.
 • Onderzoek naar de invloed van verschillende typen warming-up op de fysiologische en lactische eigenschappen tijdens submaximale kortdurende inspanning.
 • Opzetten franchise concept Sport Assistance SportLab groep (Wellness Testcentre).
 • Opzetten vergoedingsstructuur functioneel sportonderzoek bij ziektekostenverzekeraar OZF (Achmea groep).
 • Opleiden deelnemers re-integratie traject gemeente Rotterdam tot Fitnesstrainer-A (Fitvak).
 • Samenwerkingsverband Olympisch netwerk NOC NSF als special partner op het gebied van topsport testonderzoeken en begeleiding. Lid opleidingscommissie Fitvak voor het ontwikkelen van de nieuwe competentiegerichte opleidingen.
 • Lid van de klankbordgroep Fontys Sporthogeschool Tilburg en Sittard voor het ontwikkelen van de nieuwe competentiegerichte onderwijsstructuur
 • Lid van de audit commissie Fontys Sporthogeschool Tilburg en Sittard ter beoordeling van haalbaarheid en kwaliteit van nieuwe opleidingsrichtingen.
 • Convenant met de Fontys Sporthogeschool met als doel verbeteren kwaliteit van opleiding tot bewegingsdeskundige.
 • Verzorgen van opleiding Sport Assistance trainer en sporttester aan leerlingen Fontys Sport hogeschool Sittard.
 • Ontwikkelen en uitvoeren commerciële opleiding tot Sporttester volgens de methodiek van Sport Assistance.
 • 2008–2014 Samenwerkingsovereenkomst met atletiekvereniging ‘Sprint’ Breda. Het opleiden van trainers op toegepast inspanningsfysiologisch en biomechanisch gebied. Tevens het kunnen werken met inspanningstest gegevens van Sport Assistance met als doel een verdere professionalisering van de atletiek vereniging.
 • 2012-2013 Opleiden van looptrainers van de atletiekvereniging ‘Scorpio’ Oosterhout om Hardloop sportonderzoeken te kunnen lezen, interpreteren en vertalen naar praktische trainingsvormen.
 • 2012-2013 Opleiden van 50 sport instructeurs van de afdeling LO/Sport van opleidingscentrum van het Korps mariniers te Rotterdam op inspanningsfysiologisch en biomechanisch gebied om te kunnen werken met Functionele inspanningstest gegevens van Sport Assistance met het oog op verdere professionalisering van de organisatie.
 • 2014 Presentatie op bijscholingsdag instructeurs opleidingscentrum LO/Sport korps mariniers te Rotterdam.
 • Opzet en partnership atletiek opleidingscentrum Zuid West Nederland. Hierin worden gecertificeerde opleidingen op niveau 2/3/4 gegeven voor Atletiek Unie. De methodiek van Sport Assistance op het gebied van inspanningsfysiologie en biomechanica is hierin leidraad.
 • Samenwerking met triatlonvereniging Breda op het gebied van krachttraining en testen.Presentatie trainersdag Atletiekunie te Papendal (oktober 2015).
 • Samenwerking met personaltraining organisatie Fitmasters. Opleiden van alle personaltrainers op inspanningsfysiologisch en biomechanisch vlak om te kunnen werken met de Sport Assistance test & trainingsmethodiek ter professionalisering van de organisatie.
 • Testen en begeleiden van diverse topsporters: Wielrenners op de weg (o.a. winnaar Kuurne – Brussel – Kuurne), Baanwielrenners (internationale Top), Mountainbike en veldrijden (nationale top), marathonschaatsers (oa winnaar Alternatieve Elfstedentocht Weissensee, langebaanschaatsers (nationale en internationale top, Olympische medaillewinnaars), voetballers (van verschillende BVO’s), boksers (oa Europees kampioen), kickboksers (diverse K-1 fighters), Motorcrossers (internationale top), Wegracers (internationale top), Atletiek (nationale en internationale top op weg- en baanatletiek, Sprinters / midden lange afstand / marathon / kogelstoten), Zwemmers (nationale en internationale top), schoonspringen (regionale talenten), Basketballers (juniorenteam Nac Breda), Diverse hockeyteams (1e klasse, overgangsklasse, hoofdklasse), RTC – atletiek, RTC – schaatsen,Gewestelijke schaatsselectie, Team B&Z schaatsen, team OKAY, Fashion marathonschaatsen.