Sport Assistance SportLab groep

De Sport Assistance SportLab groep is een organisatie bestaande uit partners met een ruime en multidisciplinaire expertise op het gebied van sportbegeleiding. De groep bestaat uit partners met een eigen locatie of Personaltrainers of sporttrainers verbonden aan een vereniging of club. Alle samenwerkende partners zijn door Sport Assistance extra opgeleid en werken met de Sport Assistance trainingsmethodiek. Regelmatig vindt er onderling overleg, besprekingen of trainingen plaats.

In het SportLab worden sportonderzoeken afgenomen door speciaal hiervoor opgeleide en gecertificeerde sporttesters. De SportLab groep werkt met gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde testmethodes, testprotocollen en trainingsmethodiek. Doelgroepen zijn recreatieve sporters, wedstrijd -en top sporters en revaliderende patiënten. Sport Assistance zelf ondersteunt de centra op het gebied van data analyse, ontwikkeling & onderzoek, database, opmaak testrapportages en opleiding&training personeel. Elk aangesloten partner binnen de organisatie is en blijft volledig zelfstandig. Aan het hoofd van een SportLab staat een door Sport Assistance opgeleide sporttester. Dit is over het algemeen een sportacademicus of fysiotherapeut met een specialistische opleiding op het gebied van inspanningsfysiologie, testing en trainingsanalyse. Naast dat de sportester is opgeleid om veilige en accurate inspanningstest af te nemen, speelt hij/zij een centrale rol binnen zijn eigen organisatie. De sporttester is vakkundig in het analyseren en mondeling bespreken van testresultaten met de klant. Daarnaast speelt de sporttester een belangrijke rol in de sturing van trainers die testresultaten praktisch vertalen naar bruikbare trainingsadviezen.

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen werken de SportLaboratoria met gelijke testprotocollen en procedures. Kenmerkend is dat er met directe metingen wordt gewerkt (geen schattingen) voor betrouwbare testresultaten. De Sport Assistance SportLab werkt met o.a. bloedanalyses, zuurstof metingen, spiervermogensmetingen en looptechniek analyses. Indicatoren die veel informatie geven over de belastbaarheid en trainingsprogressie van de sporter, mits ze op de juiste wijze geïnterpreteerd worden. Expertise hierover is ruimschoots aanwezig.