Sport Assistance SportLab groep

Een groep samenwerkende partners die naast hun eigen expertise, werken met de trainingsmethodiek van Sport Assistance. Een analytische manier van trainingsbegeleiding waarbij SportLab testdata per sport vertaald wordt naar bruikbare trainingsrichtlijnen. De groep bestaat uit partners met een eigen locatie, personal trainers of verenigingstrainers. Elke partner is door Sport Assistance extra opgeleid. Regelmatig vinden er onderling overleg, besprekingen of trainingen plaats.

Organisatie

Binnen de organisatie zijn er twee Sportlaboratoria waar de sportonderzoeken kunnen worden afgenomen, in Breda en Deurne. De na-bespreking van de test resultaten wordt door het SportLab gedaan of door de samenwerkende trainer. Doelgroepen zijn recreatieve sporters, PT klanten, wedstrijdsporters en revaliderende patiënten.

Ondersteuning en structuur

Sport Assistance ondersteunt de SportLabs op het gebied van data analyse, opmaak testrapportages, database en normering, ontwikkeling & onderzoek. Tevens ondersteund Sport Assistance de samenwerkende trainers op het gebied van kennis en advies. Elk aangesloten partner binnen de organisatie is en blijft volledig zelfstandig. De SportLabs werken met gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde testmethodes, testprotocollen en trainingsmethodiek. Aan het hoofd van een SportLab staat een door Sport Assistance opgeleide sporttester. Dit is over het algemeen een sportacademicus of fysiotherapeut met een specialistische opleiding op het gebied van inspanningsfysiologie, testing en trainingsanalyse. Naast dat de sportester is opgeleid om veilige en accurate inspanningstest af te nemen, speelt hij/zij een centrale rol binnen zijn eigen organisatie. De sporttester is vakkundig in het analyseren en mondeling bespreken van testresultaten met de klant. Daarnaast speelt de sporttester een belangrijke rol in de sturing van trainers die testresultaten praktisch vertalen naar bruikbare trainingsadviezen.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de sporttests te waarborgen worden exact dezelfde protocollen en procedures gebruikt. Kenmerkend is dat er met directe metingen (zoals bloedlactaat analyse) wordt gewerkt voor betrouwbare testresultaten. Voornamelijk training technische indicatoren worden gemeten zoals bloedlactaat toleranties, zuurstof, spiervermogen looptechniek analyses en herstelcapaciteit. Indicatoren die veel informatie geven over de belastbaarheid en trainingsprogressie van de sporter, mits ze op de juiste wijze geïnterpreteerd worden. Expertise hierover is ruimschoots aanwezig.